Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring

In deze privacy- en cookieverklaring betekent (i) ‘wij’: 4 × 4 Garage Michiels, met maatschappelijke zetel te St-Truidensesteenweg 673 3300 Tienen  en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer  BE0777045818  eveneens gelegen  te  St- Truidensesteenweg 673 3300 Tienen  , tel. +32 (0) 16 78 94 96  , e-mail:  bruno.michiels@4 × 4-michiels.be  , www. 4 × 4-michiels.be  en derivaten en (ii) ‘u’: elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van onze website en / of ons online platform. Deze privacy- en cookieverklaring is ook online beschikbaar op onze website.

4 × 4 Garage Michiels is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij…

Persoonlijke gegevens

1. Bescherming van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens  : alle informatie over een indrukwekkende of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare persoon is een natuurlijke persoon die direct of indirect gereserveerd kan worden, in het bijzonder op basis van een identifier zoals een naam, een of meer elementen, locatiegegevens, een online identifier van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke , fysiologische, fouten, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wij hechten uitsluitend belang aan het respecteren en beschermen van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Het doel van de privacy- en cookieverklaring is om u te informeren over de modaliteiten verbonden aan het gebruik van persoonsgegevens en over de beschermingsregels om de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te waarborgen.

We zijn toegewijd om het te gebruiken om persoonlijke gegevens discreet te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de wet van 8 december 1992’) en de andere relevante wettelijke voorschriften van kracht. ​ We hebben zo goed mogelijk juridische en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van uw. Waar het onmogelijk is om volledige beveiliging te bieden, kunnen we technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen.

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom en voor welke doeleinden?

Verwerking  : een handeling of een geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorgeven, anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, afschermen, wissen van gegevens.

“Vertrouwelijke verwerking” betekent dat we de persoonsgegevens op een vertrouwelijke manier verwerken in overeenstemming met de regelgeving die in België van toepassing is, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet van 8 december 1992.

U bent vrij om onze website te bezoeken en de nodige informatie over onze diensten te verzamelen, zonder dat u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt.

We kunnen de persoonlijke gegevens van de volgende te verwerken  gegevens  onderwerpen  (: bezoekers van deze website, klanten, klantcontacten, etc. bv)  . De volgende persoonsgegevens  van de betrokkene  kunnen wij verwerken  (bijv.  Naam  , voornaam, rijksregisternummer, telefoonnummer, adres, e-mailadres, rekeningnummer, afbeelding, gezinssamenstelling, opleiding, functie etc.)  op basis van van de volgende  rechtsgronden  (toestemming van de betrokkene, noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang van gerechtvaardigd belang)  voor de volgende  doeleinden (bv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (klantenbeheer, etc.), om de overeenkomst uit te kunnen voeren, om de betrokkene te voorzien van informatieve nieuwsberichten over het bedrijf, om de kwaliteit van de dienstverlening of informatie te verbeteren, etc.)  :

Persoonlijke gegevens Legale basis Doel
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres Wettelijke verplichting Beheer van klantendossiers
Naam, voornaam, adres, e-mailadres, btw-nummer Wettelijke verplichting Facturen versturen
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres Noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst Om de overeenkomst tussen partijen naar behoren uit te voeren
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, voorkeuren, etc. Noodzaak voor het behandelen van een aanvraag Om het verzoek goed te kunnen beantwoorden
E-mailadres Toestemming van de betrokkene Voorzien van informatieve nieuwsitems

Door persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft de betrokkene expliciete toestemming om die gegevens voor de doeleinden te verwerken. De betrokkene heeft het recht om de gegeven toestemming in te trekken, voor zover de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene.

We zorgen ervoor dat deze ontvangers technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Als de betrokkene niet wil dat de persoonsgegevens aan derden worden verstrekt en de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, kan de betrokkene hiertegen bezwaar maken of op het moment dat de betrokkene de persoonsgegevens verstrekt of op enig moment tijd of zijn recht om bezwaar te maken of zijn recht op gegevensuitwisseling.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens is zes maanden. Aan het einde van deze periode worden de persoonsgegevens automatisch uit het systeem verwijderd. De persoonsgegevens voor personeelsbeheer worden bewaard gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten (onder meer op het gebied van boekhouding en sociale wetgeving). Als we de persoonsgegevens ook na het verstrijken van de bewaartermijn willen blijven gebruiken, zullen we opnieuw toestemming vragen.

3. Uw rechten

Conform de regelgeving heeft een verzoek een wettelijk recht op vrije toegang tot uw persoonsgegevens om deze aan te vullen, te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. U heeft ook het recht om op verzoek kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals direct marketing.

Meer specifiek heeft de betrokkene de volgende rechten in overeenstemming met de regelgeving en onder de zakelijke voorwaarden:
Recht op toegang: de betrokkene heeft de mogelijkheid om toegang te vragen tot zijn persoonlijke gegevens (incl. Verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonlijke gegevens, opslag periode).
Recht op rectificatie: de betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen.
Recht op verwijdering: de betrokkene heeft de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, kosteloos om verwijdering van zijn / haar te verzoeken.
Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een beperking van de verwerking van hem naar de toekomst te vragen.
Recht van bezwaar: de betrokkene heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem / haar voor onder meer direct marketingdoeleinden.
Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u ons schrijven via de bovenstaande contactgegevens. We nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Cookies

1. Cookies opslaan

We streven ernaar u duidelijk te informeren over hoe cookies op onze websites worden gebruikt en hoe ze op uw apparaat (computer, tablet, smartphone etc.) worden opgeslagen om uw bezoek aan onze websites aangenamer en beter af te maken. passen bij uw behoeften en voorkeuren.

2. Wat zijn cookies en waarom gebruiken we cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoeken van een website op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst en opgeslagen. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te verbeteren door een aantal handige dingen te doen, zoals het verbeteren van de beveiliging van een website en de gebruikerservaring. Hierdoor kan de website onthouden welke pagina’s u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren als u de website bezoekt. Andere cookies moeten een analyse van informatie mogelijk maken, zoals het aantal bezoeken aan een website. Weer andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Om optimaal gebruik te maken van onze website is het daarom aan te raden om cookies op uw computer of mobiele apparaat te activeren en / of te accepteren. Zonder ingeschakelde cookies kunnen wij u geen vlot bezoek aan onze website garanderen, bestaat de kans dat uw bezoek wordt onderbroken of dat u bepaalde delen van een website niet kunt openen of gebruiken. Als u de cookies niet wilt verwijderen of blokkeren, kunt u uw browserinstellingen aanpassen.

Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te accepteren, kunt u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. De manier waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over uw browserinstellingen vindt u op aboutcookies.org of in het menu “Help” van uw internetbrowser.

Als u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit dat u vervolgens bij elk bezoek uw voorkeuren opnieuw moet instellen en dat sommige onderdelen van de website niet (naar behoren) zullen werken.

3. Welke cookies gebruiken we?

De beveiligingscookies worden gebruikt om u te authenticeren, frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen, gebruikersgegevens te beschermen, etc. Deze cookies zijn essentieel voor onze beveiligde websites.] [Adverteren: De advertentiecookies passen de advertenties die op een website op u verschijnen aan door het verzamelen van bepaalde informatie over u, zoals de soorten websites die u bezocht, door u gemaakte keuzes op websites, etc. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welke advertenties verschijnen. Wij werken samen met de volgende advertentiepartners: De advertentiecookies stemmen de advertenties die op een website verschijnen op u af door bepaalde informatie over u te verzamelen, zoals de websites die u heeft bezocht, door u gemaakte keuzes op websites, etc. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welke advertenties verschijnen. ​ Wij werken onder meer samen met de volgende advertentiepartners: De advertentiecookies stemmen de advertenties die op een website verschijnen op u af door bepaalde informatie over u te verzamelen, zoals de websites die u heeft bezocht, door u gemaakte keuzes op websites, etc. Deze informatie wordt gebruikt om te controleren welke advertenties verschijnen. We werken samen met de volgende advertentiepartners:

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043,
VS.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-7329
VS.

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ierland
VAT Reg. Nr. IE9692928F

Prestaties: de prestatiecookies verzamelen informatie over hoe u omgaat met een website. Deze informatie omvat de pagina’s die u het vaakst bezoekt, uw activiteit op de website en hoe vaak u terugkeert. Deze verzamelde gegevens worden normaal gesproken anoniem gebruikt en geanalyseerd (met Google Analytics) voor visuele doeleinden met het oog op het verbeteren van de website en de browse-ervaring.

Contact

Nog vragen?
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens of over cookies, dan kunt u via bovenstaande contactgegevens contact met ons opnemen. We nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02 / 274.48.00, e-mail: commission@privacycommission.be, www. privacycommission.be.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).